KOZIEGŁOWY PRZEZNACZĄ 8 MILIONÓW NA INWESTYCJE

  • 30.01.2020, 08:20
  • Tomasz
KOZIEGŁOWY PRZEZNACZĄ 8 MILIONÓW NA INWESTYCJE
(Koziegłowy) Przyjęty 30 grudnia przez Radę Gminy i Miasta Koziegłowy budżet na 2020 rok zakłada deficyt w wysokości ponad 3,2 mln złotych. Na jego pokrycie gmina planuje zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredyt bankowy. Przy wydatkach na poziomie nieco ponad 73 milionów złotych, zadania inwestycyjne kosztować mają ponad 8,2 mln złotych, co stanowi ponad 11% wszystkich tegorocznych wydatków gminy. Uchwała budżetowa przyjęta została 13 głosami „za”.

(Koziegłowy) Przyjęty 30 grudnia przez Radę Gminy i Miasta Koziegłowy budżet na 2020 rok zakłada deficyt w wysokości ponad 3,2 mln złotych. Na jego pokrycie gmina planuje zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredyt bankowy. Przy wydatkach na poziomie nieco ponad 73 milionów złotych, zadania inwestycyjne kosztować mają ponad 8,2 mln złotych, co stanowi ponad 11% wszystkich tegorocznych wydatków gminy. Uchwała budżetowa przyjęta została 13 głosami „za”.


 

Radni Gminy i Miasta Koziegłowy 30 grudnia przyjęli budżet na 2020 rok. Dochody gminy wynoszą prawie 69,8 mln złotych, a wydatki nieco ponad 73 mln zł. Deficyt budżetu w tym roku zaplanowano w kwocie 3 239 000,00 zł. Ma on zostać pokryty z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (243 tys. zł) oraz kredytu bankowego (2.996.000,00 zł).


 

Zapisane w budżecie przychody w wysokości ponad 5,2 mln złotych pochodzić mają z pożyczek (243 tys. zł) i kredytów (nieco ponad 5 mln złotych – z tego 2,9 mln zł na pokrycie deficytu i nieco ponad 2 mln na spłatę rat kredytów i pożyczek).


 

Zadania inwestycyjne w gminie Koziegłowy, które znalazły się w budżecie na 2020 rok to przebudowa ul. Szkolnej w Gniazdowie (900 tysięcy złotych), budowa dróg gminnych (800 tysięcy złotych), wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (60 tysięcy złotych), modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowach (300 tysięcy złotych), budowa oświetlenia (450 tysięcy złotych), poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap II (w sumie ponad 580 tysięcy złotych), przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem (w sumie ponad 2,1 mln zł), termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Winowno (w sumie 150 tysięcy złotych), rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia (100 tysięcy złotych), budowa infrastruktury sportowej: boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach Sportowa Polska (1,8 mln zł).


 

W tym roku po stronie dochodów największe kwoty to między innymi dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 20,2 mln, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 4,7 mln zł. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dostarczyć mają do gminnego budżetu 232,2 tys. zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 12,2 mln zł, a część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wyniesie 14,2 mln złotych. Wśród dochodów w dziale pomoc społeczna wpisano kwotę 911,2 tys. zł (w tym znajdują się m.in. dotacje z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania). Jak w każdej gminie jednym z największych działów pod kątem dochodów jest rodzina – 20,8 mln zł (do tego wliczają się np. świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego). Gospodarka komunalna i ochrona środowiska po stronie dochodów to kwota 2,7 mln zł (w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to 2,4 mln zł).


 

Wśród gminnych wydatków wymienić można np. 600 tys. zł dotacji dla powiatu na inwestycje drogowe, 3,3 mln zł na drogi gminne, nieco ponad 7 mln złotych na administrację publiczną (w tym rada gminy – 395 tys. zł, urząd gminy – 5,2 mln zł, promocja jednostek samorządu terytorialnego – 401 tys. zł). Na ochotnicze straże pożarne zabezpieczono w tegorocznym budżecie 452,5 tys. zł, a obsługa długu publicznego kosztować będzie 500 tys. zł. W dziale oświata i wychowanie po stronie wydatków wpisano kwotę 20,4 mln zł (w tym szkoły podstawowe - 13 mln zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 776 ,3 tys. zł, przedszkola - 2 mln zł, dowożenie uczniów do szkół - 800 tys. zł, licea ogólnokształcące - 1 mln zł, stołówki szkolne i przedszkolne – prawie 1,2 mln zł). Inne wydatki gminy to również pomoc społeczna – 2,5 mln zł, rodzina – 21 mln złotych (w tym m.in. świadczenie wychowawcze 14,6 mln zł, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5,7 mln zł). Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kosztować ma 8,9 mln zł, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1,5 mln zł, obiekty sportowe – 2,1 mln zł.


 

Za budżetem zagłosowało 13 radnych – Jadwiga Balińska, Marcin Będkowski, Antoni Bielecki, Wojciech Chrapek, Czesław Chwist, Leonard Jagoda, Michał Kubalski, Tomasz Lebiocki, Andrzej Okularczyk, Grażyna Sitek, Andrzej Szóstak, Damian Cesarz oraz Dariusz Stuła. Od głosu wstrzymała się Joanna Kołodziejczyk, natomiast Monika Skrobarczyk nie brała udziału w tym głosowaniu. (es) Foto: UGiM Koziegłowy

Tomasz

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu gazetamyszkowska.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe