Burmistrz Myszkowa nie uzyskał wotum zaufania

  • 19.09.2022, 18:00
  • MC
Burmistrz Myszkowa nie uzyskał wotum zaufania

Podziel się:

Oceń:

(Myszków) Rada Miasta w Myszkowie nie udzieliła w tym roku wotum zaufania Burmistrzowi Włodzimierzowi Żakowi. Nie podjęto też uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2021, choć wcześniej Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2021 rok.

Jednym z elementów absolutoryjnej sesji Rady Miasta w Myszkowie (30 czerwca) była debata nad przedstawionym przez Burmistrza Włodzimierza Żaka Raportem o stanie gminy. Poprzedziła ona głosowanie nad kilkoma ważnymi uchwałami - ws. przyjęcia sprawozdania finansowego, udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania oraz udzielenia mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Do debaty nie zgłosił się żaden mieszkaniec miasta, więc głos zabierali w niej tylko członkowie Rady oraz Burmistrz.
Po zaprezentowaniu przez Włodzimierza Żaka treści zawartych w Raporcie o stanie gminy, jako pierwszy zabrał głos Radny Tomasz Załęcki z Klubu PiS. Mówił on o zniesionym podatku PIT dla młodych (osób do 26 rok życia) wskazując, że są to pieniądze, które zostają w kieszeni mieszkańców i są do wydania w mieście, co zdaniem Radnego jest dobrą informacją. Odniósł się też do środków zewnętrznych, jakie może i pozyskuje miasto: - Wspomniał pan (burmistrz - red.), że przez to, że są teraz dofinansowania to miasto nie ma za bardzo możliwości decydować gdzie zainwestować, natomiast wszyscy wiemy, że wnioski, które składa pan w imieniu miasta do różnych funduszy, to pan decyduje, tak? To też nie jest tak, że Państwo panu narzuca w którym miejscu w co mamy zainwestować. To jest takie sprostowanie dosyć ważne, bo to de facto decyduje to od pana. Jeżeli pan chce tą drogę, albo tą inwestycję zrobić, pan składa wniosek i potem jest przyznawane, tak? Tak że wszystkie gminy w Polsce działają na tej samej zasadzie. To jest ważne, bo wprowadza Pan w błąd mieszkańców, mówiąc, że my na to nie mamy wpływu.
Lewica: Całościowa ocena nie może być pozytywna
Kolejni radni przedstawili w imieniu swoich klubów opinie na temat pracy Burmistrza, przedstawiając jak zamierzają głosować. Radny Adam Zaczkowski z Samorządowej Inicjatywy Lewicy stwierdził, że całościowa ocena pracy Burmistrza Włodzimierza Żaka nie może być pozytywna.
- Prowadzimy dyskusję nad Raportem o stanie mienia gminy, będziemy przyjmować sprawozdanie finansowe, udzielać wotum zaufania i absolutorium dla Pana Burmistrza. Ten zestaw narzędzi pozwala na podsumowanie ubiegłego roku pracy samorządu i kompleksową ocenę pracy Burmistrza - podejście do zarządzania miastem, współpracy z Radą, mieszkańcami, jednostkami podległymi, partnerami instytucjonalnymi i społecznymi; śródroczne zmiany w budżecie i realizacja budżetu. To elementy, które składają się na ogólną ocenę pracy Burmistrza - rozpoczął swoje wystąpienie Radny Adam Zaczkowski.
Zwrócił uwagę na kilka aspektów działalności Włodzimierza Żaka, które -zdaniem Radnego- rzutują na jego ocenę i wskazał wykonanie dochodów bieżących, sporą nadwyżkę budżetową, zadłużenie, które pozostaje na poziomie zbliżonym do lat poprzednich. Jak mówił podczas sesji Radny Zaczkowski, taki stan rzeczy mógłby cieszyć, a Burmistrzowi można by gratulować skuteczności, gdyby nie brać pod uwagę np. poziomu realizacji wydatków, w szczególności wydatków majątkowych.
- Tylko ostatnie dwa lata budżetowe pokazują na jak niskim poziomie w stosunku do planów realizowane są wydatki inwestycyjne. W 2020 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 46% planu bazowego, a w 2021 roku jest niewiele lepiej, bo wykonanie w stosunku do planu wynosi 47,52%. Dokładnie rok temu podczas debaty o Raporcie wskazywałem kilka inwestycji, które są wizytówką działań Burmistrza - mówił Adam Zaczkowski. Następnie wskazał kilka ważnych inwestycji, które nie zostały jeszcze zrealizowane: - Most na Mrzygłodzkiej - most jest zamknięty już od 3 lat, a w stosunku do dyskusji sprzed roku zmieniło się tyle, że stary most został rozebrany. Końca inwestycji jednak nadal nie widać. Rewitalizacja centrum miasta - minęły 3 lata od wprowadzenia przez Radę Miasta środków na realizację tej inwestycji. Jak wygląda zaawansowanie prac, każdy mieszkaniec miasta widzi. Budowa kanalizacji w dzielnicy Podlas - inwestycja wpisana do budżetu wiele lat temu nie ruszyła z miejsca, a nad Polską, a tym samym nad Myszkowem wisi coraz bardziej realne zagrożenie nałożenia kar przez Unię Europejską za niezrealizowanie master planu i Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. (...) Modernizacja strzelnicy rodziła się w bólach, wiele wniosków było składanych. W końcu udało się uzyskać dofinansowanie dzięki zaangażowaniu członków LOK-u, no ale niestety widać Panie Burmistrzu po realizacji inwestycji, że ktoś zapomniał o właściwym zabezpieczeniu tego obiektu przed emisją hałasu.
A. Zaczkowski w swoim wystąpieniu zawarł też kwestie dotyczące miejskich spółek (np. MTBS, SANiKO), a wypowiedź skończył oceną zachowania Burmistrza względem Rady Miasta: - I na koniec słowo o Pana zachowaniu w stosunku do Radnych Rady Miasta, o takiej swoistej strategii wizerunkowej, którą Pan przyjął i konsekwentnie realizuje. Widać to również w zdaniach Raportu, a mam na myśli to, że wszystko co dobre w mieście według Pana jest wyłącznie Pana zasługą, wszystko co złe jest winą Rady Miasta. I to na każdym kroku widzimy, nie tylko w dokumentach, ale również w tym przekazie medialnym (...). Blokuje Pan wypowiedzi Radnych, nie chce publikować tego co Radni przygotowali i przekazali do publikacji, natomiast publikowane są teksty, które oczerniają Radnych w dużej mierze. To wszystko Panie Burmistrzu powoduje, że pomimo tego, że apelujemy do Pana za każdym razem, praktycznie przy każdej okazji o jednak lepszą współpracę (...), to niestety niewiele przez te lata się zmieniło. Dlatego uważam, że całościowa ocena Pana pracy -pomimo tych pozytywnych aspektów, które pan dzisiaj przedstawiał i my je też widzimy- nie może być pozytywna.
Opieszałość w realizowaniu inwestycji
O braku dialogu oraz niemożliwości udzielenia W. Żakowi absolutorium i wotum zaufania mówiła również Radna Beata Jakubiec-Bartnik w imieniu klubu Myszkowskiej Inicjatywy Samorządowej: - Dla Pana nie jesteśmy partnerami do rozmów i wspólnego funkcjonowania dla dobra naszego miasta i jego mieszkańców. W raporcie istnieje tylko jedna narracja - ja. Z pominięciem Radnych i pracowników Urzędu Miasta oraz spółek podległych. Niskie wykonanie budżetu, jedynie 57% wydatków majątkowych to jest 11,5 miliona na inwestycje. Pomimo pozyskania dużych środków finansowych zewnętrznych miedzy innymi przy zaangażowaniu wielu Radnych, inwestycje są realizowane opieszale i długofalowo. Most na Mrzygłodzkiej zamknięty w czerwcu 2019, budżet partycypacyjny na boisko i korty tenisowe - 2019, rewitalizacja centrum rozpoczęta w 2019, przeznaczenie kwoty 610 tysięcy na stowarzyszenia to jedynie 0,3% wysokości budżetu. Tyle mieszkańcy dostali od Pana na rozwój stowarzyszeń. Brak rozwoju miasta, nowych miejsc pracy, bazy kulturalno-sportowej. O czymś świadczy spadek liczby mieszkańców, a szczególnie osób młodych. Po ukończeniu studiów ludzie młodzi już nie chcą wracać do tego miasta, ponieważ mówią, że nie ma dla nich tu przyszłości, nie ma możliwości rozwoju w tym mieście.
Postęp i zaniechania
Stanowisko klubu Prawa i Sprawiedliwości przedstawił Radny Tomasz Załęcki. Uprzedził przed głosowaniem, że członkowie tego klubu wstrzymają się od głosu w kwestii wotum zaufania i absolutorium. Jako plus wskazywał realizację różnych inwestycji w mieście z udziałem środków zewnętrznych pochodzących z funduszy i programów rządowych.
- Obserwujemy z dużą uwagą poczynania Pana Burmistrza na przestrzeni minionego roku. Dostrzegamy postęp realizacji szeregu inwestycji mających przyczynić się do rozwoju naszego miasta, lecz także zaniechania w dotkliwych kwestiach. Znaczące i godne uwagi jest realizowanie inwestycji pozyskanych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. (...) Dostrzegamy inwestycje w oświacie, przebudowę dróg, dołączenia do związku Jedźmy Razem - w końcu się to udało; budowę nowych wodociągów, czy modernizacji strzelnicy - co prawda nie jest to idealnie, ale postęp jest. Miła informacja sprzed kilku dni, iż gmina Myszków ogłasza kolejny nabór uzupełniający wniosków o przyznanie grantu na wymianę węglowych źródeł ciepła (...) - mówił radny Tomasz Załęcki. Następnie przeszedł do negatywnych aspektów: - Jednak pod dużym znakiem zapytania w naszych oraz oczach mieszkańców jest etapowa rewitalizacja centrum Myszkowa. Do dnia dzisiejszego nie zauważono żadnych kroków podjętych w tym projekcie oprócz formalnych i wymagalnych projektów. Podobnie jest z budową kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Podlas. Stoimy tutaj w miejscu. Miasto koniecznie w jak najszybszym możliwym czasie potrzebuje nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej co pokazały niedawne ulewy, druzgocąc centrum naszego miasta. Chyba wszyscy to widzieli jak się zachowuje centrum miasta po burzach. Tak nie może być Panie Burmistrzu. (...) zauważamy iż najważniejszą kwestią dla dobrobytu musi być nowoczesna gospodarka oparta ściśle na współpracy pomiędzy gospodarzami miasta a podmiotami gospodarczymi. Powołana przez Pana Myszkowska Rada Biznesu niestety nie realizuje swoich postulatów w tym zakresie (...). Posiadamy ogromny potencjał zasobów naturalnych, co zwiększyłoby dochody dzięki rozwojowi przemysłu. Atrakcyjność położenia geograficznego naszego miasta woła o nowe inwestycje w tym obszarze. Mieszkańcy proszą o nowe ścieżki rowerowe, tereny rekreacyjne w różnych częściach miasta oraz jeden przyzwoity, z prawdziwego zdarzenia plac zabaw dla dzieci.
Radny Załęcki dodał również, że reprezentowana przez niego grupa Radnych pragnie, aby zniknęło wśród myszkowskich samorządowców upolitycznienie, argumentacja emocjonalna i personalna. Zdaniem Radnego potrzeba więcej merytoryki, szacunku i dialogu.
- Podsumowując, cieszy nas większe zainteresowanie i otwartość na nowe inwestycje rządowe. Natomiast niepokoi ciągłe i ustawiczne zaniechanie bardzo ważnych aspektów w drodze do rozwoju naszego miasta. W związku z tym Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wstrzyma się podczas głosowania o udzielenie panu wotum zaufania i absolutorium - przekazał w trakcie debaty nad Raportem o stanie gminy Tomasz Załęcki.
Gmina wyszła z trudnego roku obronną ręką
Przewodnicząca Klubu Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska i Forum Mieszkańców Beata Pochodnia rozpoczęła swoją wypowiedź od przypomnienia, że rok 2021 był bardzo trudny - upłynął w cieniu pandemii i wywrócił do góry nogami życie wielu osób.
- Jako gminie -w moim przekonaniu i w opinii koleżanek i kolegów z klubu Koalicji Obywatelskiej- gminie udało się w miarę wyjść z tego obronną ręką. Zadłużenie zostało zmniejszone o 0,8 miliona. Co do wydatków inwestycyjnych, to nie czarujmy się, zresztą Pan (burmistrz-red.) to przyznał, nie mamy poziomu do jakiegoś super zadowolenia. Nie na wszystko mamy wpływ - mówiła Przewodnicząca Klubu Platformy.
Radna Beata Pochodnia zwracała też uwagę na to, czego w mieście nie udało się zrealizować w odniesieniu do czynników zewnętrznych i przyczyn niezależnych od samorządu: - Niepokojące jest to, o czym pisał Pan w Raporcie, że na 37 ogłoszonych przetargów, 11 zostało unieważnionych, bo nie zgłosili się w dużej mierze oferenci, którzy byliby zainteresowani do realizacji inwestycji. (...) W związku z tym poziom wykonania i realizacji inwestycji mamy jaki mamy.
Jeśli zaś chodzi o pozytywy, Radna Pochodnia mówiła: - Bardzo mnie cieszy to, że podejmowane zostały działania, które spowodowały w mojej opinii wzrost świadomości ekologicznej naszych mieszkańców. Bardzo dobrze, że takie zaangażowanie ze strony pracowników Urzędu pomagające mieszkańcom do wypełnienia tych wniosków o pozyskanie środków na wymianę między innymi źródeł ciepła nastąpiło i dzięki temu (...) jesteśmy w czołówce tych gmin najbardziej aktywnych, których mieszkańcy z sukcesem te środki pozyskują. Tutaj nie zgodzę się co do miejsc pracy, bo sukcesywnie od czasu powstania strefy liczba miejsc pracy o około 300 czy 350 wzrosła. Bardzo dobrze, że również pracujemy nad zwiększeniem bazy lokalowej i że pojawią się nowe mieszkania tak potrzebne w dzisiejszych czasach. Bardzo ciężkich, bo drogich czasach. Gmina powinna takim zasobem zdecydowanie dysponować. Panie Burmistrzu, deklaruję w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej, że będziemy głosować za udzieleniem Panu wotum zaufania i absolutorium.
Centrum miasta jak garnitur
Zaniedbane centrum miasta, brak nowych mieszkań, niskie zarobki - to elementy, na które zwrócił uwagę kolejny mówca, Radny Andrzej Giewon (członek Klubu Radnych Myszkowska Inicjatywa Samorządowa). Pracę na rzecz miasta porównał do kompletowania garderoby.
- Każdy burmistrz zaczyna od skarpetek. Od skarpetek. Choćby nawet najpiękniejsze były skarpetki, to nigdy tego nie widać. I ja się nie dziwuję tamtym burmistrzom, bo byli tylko jedną kadencję. Ale pan jest już trzecią kadencję. Jak się idziesz ubrać, to zaczynasz od garnituru, czyli od centrum miasta i wtedy dopiero dobierasz koszulę, krawat i resztę spraw. I tak powinno być zaczęte. Wtedy centrum miasta pięknie wygląda, ładnie, przyciąga ludzi. Proszę iść, zobaczyć jak to centrum wygląda. Proszę zobaczyć. Druga sprawa - przede wszystkim bezrobocie w jakim jest stopniu, ale budownictwo leży. A to są dwie podstawowe gałęzie tego wszystkiego. Bezrobocie i budownictwo dla młodych ludzi, jeszcze żeby dobrze zarabiali, bo te płace też nie są takie, jak powinny być - mówił Radny Andrzej Giewon.
Dodał też, że w poprzednich kadencjach na posiedzenia Rady Miasta zapraszani byli posłowie i należałoby wrócić do tej praktyki, by zaangażować w pracę na rzecz Myszkowa parlamentarzystów. Zgodził się z tym pomysłem Radny Sławomir Jałowiec (z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości).
Co by zrobiło miasto bez środków zewnętrznych?
Podobnie jak wcześniej Radny Załęcki, Sławomir Jałowiec odniósł się do finansowania inwestycji, które Myszków przeprowadził lub obecnie prowadzi. Wymienił zadania, na które pozyskano środki między innymi z Polskiego Ładu, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i innych programów. Radny wskazał na przykład przebudowę Miejskiego Domu Kultury, budowę drogi w ulicy Rolniczej, modernizację bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą na Stadionie Miejskim, budowę budynku klubowego i kortów tenisowych, budowę kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicznego w ulicy Wolności i Krasickiego, budowę mostu w ciągu ul. Mrzygłodzkiej. 
- Szanowni Państwo, to jest kwota ponad 32 milionów złotych. Bardzo dobrze, że mamy tych Posłów (Europoseł Jadwigę Wiśniewską i Posła Mariusza Trepkę- red.), do których możemy się zgłosić i możemy ich poprosić o wsparcie, które niniejszym następuje i w związku z tym możemy przeprowadzać te inwestycje, które robimy. I musimy być za to wdzięczni, bo uważam, że jeżeli by tych Posłów nie było, to tych pieniędzy byłoby znacznie mniej - oceniał Radny Sławomir Jałowiec.
Do tej wypowiedzi nawiązała krótko Radna Beata Jakubiec-Bartnik, zwracając się do Burmistrza: - Zastanawiam się jakby nie ta pomoc i te 32 miliony złotych, to gdzie my byśmy dzisiaj byli, Panie Burmistrzu? To jest dla Pana pytanie. Jakby nie ta pomoc, którą Pan dostał, to gdzie my byśmy byli i co Pan by zrobił? I co Pan zrobi w roku 2022? Tak samo chciałam podziękować za pozyskanie tych środków, bo widzę, że bardziej możemy liczyć na środki zewnętrzne niż wewnętrzne.
Spojrzenie Burmistrza na głosy radnych
Po wypowiedziach Radnych głos zabrał Burmistrz Myszkowa. Włodzimierz Żak, mówiąc o dokonywanej przez Radnych oceny w postaci wotum zaufania i absolutorium, wskazał na zasadniczą różnicę pomiędzy tymi dwoma uchwałami. Zdaniem Burmistrza Żaka, w przypadku wotum zaufania kluczowe nie muszą być fakty ekonomiczne i parametry. Powinny one stanowić podstawę w głosowaniu nad absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok.
- (...) w przypadku wotum zaufania można powiedzieć “nie lubię Pana, mimo że Pan uzyskał bardzo wysoką nadwyżkę, ale nie zagłosuję za Panem, bo mi Pan nie leży, bo ja mam inny pogląd na świat, a generalnie to mi się źle z Panem współpracuje”. W przypadku parametrów związanych z absolutorium, organ który to ocenia daje pewien wyznacznik. Organ, który się na tym zna. Bo gdyby było coś nie tak, to od razu usterkuje. Usterkuje każde potknięcie, nawet czasami drobne korekty przez Regionalną Izbę Obrachunkową są bardzo mocno pilnowane. Z wypowiedzi Państwa przejawiały się w niektórych tych wypowiedziach zwrócenie uwagi jednak, że parametry tegorocznej oceny zeszłorocznego budżetu są dobre - mówił Burmistrz Włodzimierz Żak.
Podkreślił, że nie zamierza uzurpować sobie prawa do tego, że dobre parametry finansowe są jego wyłączną zasługą. Jak ocenił Burmistrz, jest to zasługa “wspaniałej załogi, jaką ma”. Dodał, że patrzy z podziwem na swoich pracowników, którym pracuje się coraz ciężej, między innymi z powodu zwiększonej aktywności Radnych w postaci wniosków, interpelacji i zapytań.
- Jeżeli natomiast Państwo chcecie oceniać moją decyzyjność i być może moją konsekwencję w podejściu do niektórych rzeczy, to - i tu przepraszam, nie będzie to upolitycznienie mimo że może być moje zdanie tak pojmowane. Jeżeli wygrałem wybory i mój program wyborczy, pod którym się podpisywały osoby tu siedzące, został oceniony jako pozytywny, to szacunek dla tych mieszkańców, którzy w większości ten program poparli, powinien wymagać w bieżącej pracy przyglądania się czy my aby nie powinniśmy robić tego, co ci ludzie wybrali. Oni nie wybrali Włodka Żaka. Oni wybrali ludzi, grupę ludzi, która mówiła “zrobimy to, to, to i to”. Niestety, w trakcie naszej współpracy, bo na to najmocniej Państwo utyskujecie w stosunku do mojej osoby, wskazujecie, że jest źle, bo ja jestem mało elastyczny, bo konsekwentnie chcę realizować to, co zostało mieszkańcom obiecane. A więc jako ten, który wytycza kierunek, mam niewątpliwie wpływ czym zajmują się ci wspaniali pracownicy i w jakim kierunku chciałbym zmierzać - mówił Burmistrz Włodzimierz Żak, w odpowiedzi na głosy Radnych.
- Z ręką na sercu przez te ostatnie trzy lata proszę policzyć sobie ile inwestycji, które państwo wskazaliście -ku memu zaskoczeniu- zostało jednak zrealizowanych. (...) Nie zamierzam zaprzeczać, że gdybyśmy nie dostali programów pomocowych, to te parametry byłyby takie same. Byłyby znacząco gorsze. Wielu rzeczy byśmy nie zrobili - mówił Włodzimierz Żak.
Jak mówił dalej, jest on zwolennikiem obniżania podatków i cieszy się, gdy mieszkańcy miasta płacą niższe daniny, ale oznacza to niższe wpływy do budżetu gminy, co może być niepokojące z punktu widzenia samorządu.
- Tylko nie chciałbym, żeby poprzez grę, umiejętną grę podatkową było zrobione w ten sposób, że pojawia się nadwyżka, bo majątkowe wydatki są pozytywne, a pojawia się kłopot w wydatkach bieżących i w odpowiedzialności za finanse -bo ja mam ją niewspółmiernie większą niż państwo- na przykład zmuszany jestem do podwyższania podatków lokalnych, żeby skleić budżet w ramach równowagi, którą powinniśmy osiągnąć (...). To jest bolączka, która niczym bomba zegarowa tyka dzisiaj w polskich samorządach.

Mówiąc o współpracy, o której wcześniej mówili również Radni, Burmistrz Włodzimierz Żak, że nie powinna ona polegać na tym, że “ja żądam, a ty masz ze mną współpracować; jeżeli masz odmienne zdanie, to znaczy, że ze mną nie współpracujesz”.
- (...) znacząca część Radnych mówi “zrób to, zrób to, zrób to”. I gdyby mieszkaniec przysłuchiwał się jakiemukolwiek naszemu spotkaniu, i wziął kalkulator, i zaczął liczyć, to się można za głowę złapać skąd na to wszystko wziąć. Więc należy się cieszyć, że coś nam się udaje robić, niekoniecznie narzekać i mieć świadomość, że wszystkiego naraz nie zrobimy. (...) Wskazujecie państwo kierunek. Nie robimy zadania, jeżeli jest ono zbyt drogie, jeśli nie ma dofinansowania. Jak zachowacie się drodzy Państwo, Szanowna Rado, jeżeli się okaże, że nie zdobędziemy dofinansowania na osiedle Podlas - mamy je robić, czy nie? Czy będziemy jednakowo traktować inwestycje w jednej dzielnicy, jak i drugiej? Absolutnie nie mogę się zgodzić z wypowiedzią Pana Radnego Giewona, który porównując Myszków do części garderoby wskazał jako zarzut jak rozumiem, że dzielnice peryferyjne niemal nie zasługują na rozwój, bo jest centrum miasta. Ale czy ktoś z was pochylił się nad procedurą, czy ona została wykonana prawidłowo i w jakiej części mieliśmy wpływ na termin? Zawsze można zarzucić komuś “mogłeś to zrobić wcześniej”.
11 radnych przeciwko wotum i absolutorium
Debata nad Raportem o stanie gminy prowadzona była dalej. Choć w dużej mierze dotyczyła inwestycji, źródeł ich finansowania, rządowej pomocy, to zaczęły pojawiać się dygresje i polityka, wychodząca momentami poza samorząd. Dyskutowano też dalej na temat tego jak wygląda współpraca pomiędzy Radą Miasta a Burmistrzem i czyją winą jest to, że nie jest tak dobrze, jak może być powinno.
Po długiej debacie przyszedł czas na głosowanie nad bodaj najistotniejszymi uchwałami czerwcowego posiedzenia Rady Miasta. Burmistrz Włodzimierz Żak nie uzyskał od Rady wotum zaufania (5 za, 11 przeciw, 4 głosy wstrzymujące się). Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2021 rok zostało przyjęte większością głosów (16 za, 4 głosy wstrzymujące się), jednak Włodzimierz Żak nie uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu (tutaj Radni zagłosowali tak samo, jak w przypadku uchwały ws. wotum zaufania). (MC)

MC

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu gazetamyszkowska.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe