ILE ZARABIAJĄ LOKALNI URZĘDNICY?

  • 22.01.2022, 07:30 (aktualizacja 02.02.2022, 09:39)
ILE ZARABIAJĄ LOKALNI URZĘDNICY?

Podziel się:

Oceń:

W ostatnich tygodniach często piszemy o wprowadzanych w kolejnych samorządach podwyżkach dla wójtów, burmistrzów, starostów. Rosną też diety radnych. Pod koniec października opublikowaliśmy zestawienie rocznych zarobków osób zajmujących najwyższe stanowiska w samorządach, w którym uwzględnieni zostali wójtowie, burmistrzowie, ich zastępcy, sekretarze gmin, starostowie. W zdecydowanej większości, roczne zarobki przekroczyły 100 tysięcy złotych, często kształtując się w granicach 120-160 tys. zł. Po publikacji artykułów dot. wynagrodzeń w samorządach skontaktował się z nami Czytelnik, mówiąc że przybliżone przez nas dane „otworzyły niektórym oczy” i żebyśmy może sprawdzili, ile zarabiają pracownicy samorządowi. Czy etat w urzędzie gminy lub starostwie to finansowe eldorado, czy może specjaliści zarobią więcej w sektorze prywatnym?

Artykuł powstał przy współpracy ze stomatolog Szczecin

IRZĄDZE

W Urzędzie Gminy Irządze najwyższe wynagrodzenia dotyczą urzędników na stanowiskach kierowniczych, najmniej zarabiają osoby na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Skarbnik gminy zarabia średnio 6.200,00 zł miesięcznie. Jego zastępca 5.500,00 zł, a zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego nieco ponad 4.900,00 zł. W Urzędzie Gminy w Irządzach osoba pracująca na stanowisku inspektora może liczyć na średnie wynagrodzenie w wysokości 4.323,48 zł. To kwoty brutto, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy i funkcyjny (dodatku funkcyjnego nie otrzymuje inspektor).
POTRZEBUJESZ GOTÓWKI? https://www.gazetamyszkowska.pl/wiadomosci/7607,porownywanie-kredytow-gotowkowych-zapytaj-o-kredyt-najlepszy-dla-ciebie

W przypadku stanowisk pomocniczych i obsługi (takich jak kierowca-konserwator, pomoc administracyjna i sprzątaczka) średnie wynagrodzenia kształtują się na poziomie 3.200,00 – 3.864,00 zł (są to kwoty brutto z wliczonym dodatkiem stażowym). Najniższą krajową, czyli 2.800,00 zł brutto otrzymuje osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna dowozu uczniów (w ramach umowy o organizację robót publicznych z PUP Zawiercie, refundacja z Urzędu Pracy wynosi 2.000,00 zł).

KOZIEGŁOWY

W Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy średnie wynagrodzenie miesięczne brutto (wynagrodzenie zasadnicze bez dodatków w przeliczeniu na pełen etat) wynosi na poszczególnych stanowiskach:

- skarbnik 4.800,00 zł

- kierownik referatu 4.430,00 zł

- inspektor 3.915,15 zł

- podinspektor 3.500,00 zł

- stanowiska pomocnicze i obsługi 2.993,33 zł

Najwyższe wynagrodzenie zasadnicze w UGiM Koziegłowy otrzymuje burmistrz (10.250,00 zł), a najmniej zarobi pracownik na stanowisku pomocniczym i obsługi (2.800,00 zł).

KROCZYCE

W Urzędzie Gminy w Kroczycach najwyższe wynagrodzenie zasadnicze otrzymuje wójt (10.250,00 zł), a najniższe sprzątaczka (2.800,00 zł). Średnie wynagrodzenie zasadnicze brutto (bez dodatków) na poszczególnych stanowiskach wynosi:

- skarbnik gminy – 6.200,00 zł

- główny księgowy – 5.020,00 zł

- kierownik referatu – 4.734,00 zł

- zastępca kierownika referatu – 4.100,00 zł

- inspektor – 3.689,00 zł

- podinspektor – 3.440,00 zł

- audytor wewnętrzny – 1.800,00 zł

- radca prawny – 2.530,00 zł

- robotnik gospodarczy – 3.143,00 zł

- sprzątaczka – 2.800,00 zł

- pomoc administracyjna – 3.005,00 zł

- kierowca autobusu szkolnego – 3.120,00 zł

- opiekun dzieci dowożonych do szkół – 3.000,00 zł

ŁAZY

W Urzędzie Miejskim w Łazach średni wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi: 4.000,00-4.500,00 zł na stanowisku inspektora, 4.300,00-5.900,00 zł na stanowisku głównego specjalisty i 4.300,00-5.500,00 zł na stanowisku kierownika wydziału.

MYSZKÓW

W myszkowskim magistracie średnie wynagrodzenie zasadnicze waha się od niespełna 3 tysięcy złotych do 12,3 tys. złotych. Wymienione poniżej kwoty to średnie wynagrodzenia zasadnicze (na stanowisku burmistrz, zastępca burmistrza, sekretarz, skarbnik, kierownik, zastępca kierownika, komendant, radca prawny z wliczonym dodatkiem funkcyjnym):

- robotnik gospodarczy 2.966,67 zł

- pomoc administracyjna 3.007,14 zł

- młodszy referent 3.116,67 zł

- Kontroler tech. 3.414,00 zł

- Samodzielny referent 3.550,00 zł

- kierowca sam. 3.555,00 zł

- referent 3.600,00 zł

- podinspektor 3.831,82 zł

- starszy strażnik 4.083,00 zł

- starszy inspektor 4.311,50 zł

- inspektor 4.342,19 zł

- informatyk 4.600,00 zł

- z-ca kierownika 5.403,20 zł

- radca prawny 6.140,00 zł

- z-ca burmistrza 6.400,00 zł

- kierownik 6.767,50 zł

- komendant 7.310,00 zł

- skarbnik 7.400,00 zł

- sekretarz 7.490,00 zł

- burmistrz 12.310,00 zł

NIEGOWA

Wśród urzędników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Niegowie na najwyższą pensję liczyć może kierownik referatu (8.180,00 zł brutto; jest to wynagrodzenie zasadnicze z dodatkiem stażowym i funkcyjnym), najniższą pensję otrzyma z kolei osoba pracująca na stanowisku pomocy administracyjnej (2.800,00 zł brutto, jest to wynagrodzenie zasadnicze).

Średnia wysokość wynagrodzenia w UG Niegowa wynosi na poszczególnych stanowiskach:

- główna księgowa 6.360,00 zł

- kierownik referatu 6.400,00 zł

- inspektor 4.203,54 zł

- starszy informatyk 4.320,00 zł

- podinspektor 3.878,00 zł

- referent 3.456,90 zł

- pomoc administracyjna 3.025,33 zł

- sprzątaczka 3.332,00 zł

- kierowca samochodu osobowego, konserwator-palacz c.o., elektryk, pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej (m.in. robotnik gospodarczy, operator oczyszczalni, dyżurny pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego) – 3.906,00 zł

- inkasent 3.424,00 zł

Wskazane kwoty brutto to wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem stażowym, w przypadku stanowisk kierowniczych wliczono w to również dodatek funkcyjny, a na stanowiskach kierowcy wliczono dodatek za prowadzenie danego pojazdu.

OGRODZIENIEC

W Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec średnie zarobki pracowników wynoszą na poszczególnych stanowiskach urzędniczych:

- kierownik referatu, główny księgowy – 4.155,00 zł

- zastępca kierownika referatu – 3.652,00 zł

- radca prawny – 4.500,00 zł

- inspektor – 4.000,00 zł

- pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – 3.880,00 zł

- informatyk – 4.100,00 zł

- podinspektor – 3.400,00 zł

- referent – 3.000,00 zł

- młodszy referent – 2.800,00 zł

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi zarabiają średnio 2.800,00 zł (na stanowiskach sprzątaczka, pomoc administracyjna, kierowca) i 3.305,00 zł (na stanowiskach konserwator, palacz).

Średnie zarobki w UMiG Ogrodzieniec podane powyżej to średnie wynagrodzenia zasadnicze za ostatnie 12 miesięcy.

PORAJ

W Poraju najwyższe wynagrodzenie zasadnicze to 10.250 zł (wójt), a najniższe 2.800,00 zł (pracownicy na stanowiskach pomoc administracyjna, robotnik gospodarczy, sprzątaczka). Średnie wynagrodzenia zasadnicze w Urzędzie Gminy wynoszą:

- kierownik – 6.096,00 zł

- inspektor – 4.227,00 zł

- podinspektor – 3.369,00 zł

- pomoc administracyjna – 2.283,00 zł

- robotnik gospodarczy – 3.004,00 zł

- sprzątaczka – 2.800,00 zł

STAROSTWO POWIATOWE W MYSZKOWIE

W Starostwie Powiatowym w Myszkowie najwyższe wynagrodzenie otrzymuje pracownik na stanowisku naczelnika (7.460,00 zł), a najniższe osoba zatrudniona na stanowisku samodzielnego referenta (2.800,00 zł).

Średnia wysokość wynagrodzenia pracowników myszkowskiego starostwa w zależności od stanowiska wynosi (podane kwoty brutto zawierają wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy i dodatek funkcyjny):

- naczelnik – 6.583,71 zł

- kierownik – 5.253,80 zł

- główny specjalista – 4.922,50 zł

- starszy inspektor – 4.335,89 zł

- inspektor – 4.322,23 zł

- starszy specjalista – 4.118,33 zł

- podinspektor – 3.870,91 zł

- specjalista – 3.527,70 zł

- samodzielny referent – 3.035,00 zł

- referent – 3.424,60 zł

- młodszy referent – 3.429,00 zł

- informatyk – 6.023,17 zł

STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU

W Starostwie Powiatowym w Zawierciu średnie wynagrodzenie zasadnicze wynosi (brutto):

- starosta: 6.928,54 zł (przed podwyżką), 9.908,50 zł (po listopadowej podwyżce)

- wicestarosta: 5.463,33 zł

- członek zarządu: 4.810 zł

- skarbnik: 5.320,50 zł

- sekretarz: 5.250 zł

- audytor wewnętrzny: 4.000 zł

- naczelnik: 4.404,54 zł

- zastępca naczelnika: 4.162,50 zł

- inspektor ochrony danych: 3.275 zł

- kierownik: 3.759,81 zł

- główny specjalista: 3.390,47 zł

- specjalista: 3.825 zł

- radca prawny: 4.525 zł

- informatyk: 2.825 zł

- starszy inspektor: 3.391,85 zł

- inspektor: 3.023,15 zł

- podinspektor: 2.871,15 zł

- referent: 2.800 zł

- młodszy referent: 2.800 zł

- pomoc administracyjna: 2.800 zł

- robotnik gospodarczy: 2.800 zł

- sprzątaczka: 2.800 zł

- pracownik 1 lub 2 stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych: 2.800 zł

WŁODOWICE

Urząd Gminy Włodowice podaje średnie wynagrodzenia pracowników netto, które na poszczególnych stanowiskach wynoszą:

- młodszy referent – 1.982,00 zł

- podinspektor – 2.025,00-2.521,00 zł

- inspektor – 2.132,00-2.978,00 zł

- kierownik – 2.695,00-2.800,00 zł

- informatyk – 2.668,00 zł

- główna księgowa – 3.150,00 zł

- radca prawny – 3.376,00 zł

- skarbnik gminy – 4.589,00 zł

- sekretarz gminy – 4.659,00 zł

Powyższe kwoty to średnie wynagrodzenie pracowników samorządowych, biorąc pod uwagę wynagrodzenie zasadnicze, a dla stanowisk kierowniczych dodatki funkcyjne (netto wg stanu na 30 listopada 2021r.).

W Urzędzie Gminy we Włodowicach najwyższą pensję otrzymuje wójt (wynagrodzenie zasadnicze 6.239,00 zł netto; jest to kwota na 30 listopada, a więc przed podwyżką, którą Rada Gminy uchwaliła 21 grudnia), natomiast najniższe wynagrodzenie otrzymuje osoba pracująca na stanowisku młodszego referenta (1.982,00 zł netto).

ŻARNOWIEC

Średnia wysokość wynagrodzenia osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Żarnowcu na poszczególnych stanowiskach wynosi (brutto):

- skarbnik, sekretarz, kierownik USC, kierownicy referatów – średnie wynagrodzenie zasadnicze 5.129,40 zł, dodatek funkcyjny 1.285 zł

- inspektor – średnie wynagrodzenie zasadnicze 4.785,20 zł

- podinspektor – średnie wynagrodzenie zasadnicze 3.869,40 zł

- stanowiska pomocnicze i obsługi – średnie wynagrodzenie zasadnicze 3.075,00 zł

Do wynagrodzenia zasadniczego doliczany jest jeszcze dodatek stażowy (po przepracowaniu 5 lat w wysokości 5%, co roku jest zwiększany o 1% do 20% maksymalnie). W Urzędzie Gminy w Żarnowcu najwyższą pensję ma wójt (15.576,00 zł brutto – składa się na tę kwotę wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, wysługa lat), a najniższą pensję ma osoba zatrudniona na stanowisku pomocniczym (2.800,00 zł brutto).

SZCZEKOCINY

W Urzędzie Miasta i Gminy w Szczekocinach najwyższe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze ma burmistrz (8.200,00 zł), a najniższe pracownik zatrudniony na stanowisku opiekuna dzieci i młodzieży (1.600,00 zł).

Średnia wysokość wynagrodzenia pracowników UMiG w zależności od zajmowanego stanowiska wynosi:

- skarbnik – 7.100,00 zł

- sekretarz - 6.900,00 zł

- główny księgowy – 5.000,00 zł

- kierownik referatu – 4.122,60 zł

- inspektor – 3.967,50 zł

- podinspektor – 3.580,00 zł

- kancelista – 3.800,00 zł

- pomoc administracyjna – 2.250,00 zł

- sprzątaczka – 2.450,00 zł

- goniec – 2.600,00 zł

- opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły) – 1.600,00 zł

- robotnik gospodarczy – 2.840,00 zł

- konserwator – 3.166,67 zł

Podane kwoty to kwoty brutto miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (obowiązującego na dzień 30.11.2021 r.).

ZAWIERCIE

Średnie wynagrodzenie zasadnicze brutto pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu wyniosło w grudniu 2021r.:

- kancelista – 2.108,33 zł

- młodszy kancelista – 2.900,00 zł

- młodszy referent – 2.900,00 zł

- pomoc administracyjna – 3.100,00 zł

- kasjer – 3.200,00 zł

- młodszy specjalista – 3.270,00 zł

- referent – 3.312,50 zł

- specjalista – 3.312,50 zł

- starszy specjalista – 3.345,00 zł

- podinspektor – 3.357,67 zł

- inspektor – 3.536,84 zł

- starszy inspektor – 3.671,00 zł

- zastępca naczelnika wydziału – 4.136,67 zł

- główny specjalista – 4.206,43 zł

- kierownik referatu – 4.383,33 zł

- zastępca prezydenta miasta – 4.500,00 zł

- naczelnik wydziału – 5.075,71 zł

- skarbnik miasta – 5.200,00 zł

- sekretarz miasta – 6.800,00 zł

- prezydent miasta – 10.770,00 zł

ŻARKI

Średnie wynagrodzenia pracowników pełnoetatowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach w 2021 roku wynosiły:

- zastępca burmistrza – 6.280 zł

- sekretarz gminy – 7.400 zł

- skarbnik – 7.500 zł

- kierownik referatu – 5.900 zł

- inspektor – 4.000 zł

- podinspektor – 3.600 zł

- kasjer – 3.600 zł

- pomoc administracyjna – 3.200 zł

- robotnik gospodarczy – 3.000 zł

- sprzątaczka – 3.200 zł

- strażnik – 4.500 zł

- komendant SM – 5.400 zł

Podane kwoty to kwoty brutto. Zawarto w nich wynagrodzenie zasadnicze, inne składniki wynagrodzenia oraz dodatki.

Najwyższe wynagrodzenie w żareckim urzędzie przysługuje burmistrzowi (10.180 zł), a najniższe otrzymuje osoba zatrudniona na stanowisku pomocy administracyjnej (2.800 zł). Dane nie zawierają znaczących podwyżek, jakie dostali wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie na przełomie grudnia 2021 i w styczniu 2022. (es) Foto: pixabay


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu gazetamyszkowska.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe