NA RESPIRATOR ZŁOŻYLI SIĘ RADNI SOŁTYSI I URZĄD GMINY

  • 09.07.2020, 10:02 (aktualizacja 09.07.2020, 10:09)
  • Edyta Superson
NA RESPIRATOR ZŁOŻYLI SIĘ RADNI SOŁTYSI I URZĄD GMINY Rada Gminy Niegowa
(Niegowa) Za nami nadzwyczajna sesja Rady Gminy Niegowa. Radni złożyli wiele interpelacji, w których poruszali różne bieżące tematy, często dotyczące dróg i chodników. Pojawił się wniosek o wypowiedzenie umowy dzierżawy dla Koła Łowieckiego „Jeleń” w związku z licznymi skargami mieszkańców na jego opieszałe działanie. Gmina przystąpi do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa. Projekt uchwały intencyjnej w tej sprawie wywołał dyskusję. Radni proponowali, by spotkania z mieszkańcami odbywały się we wszystkich miejscowościach. Rada zdecydowała też o przekazaniu 66 tysięcy złotych dla powiatu. Środki mają zostać przeznaczone na zakup respiratora dla Szpitala Powiatowego w Myszkowie. Na dotację złożyli się radni i sołtysi, którzy przekazali na ten cel swoje diety.

W połowie maja odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Niegowie. Radni złożyli kilka interpelacji. Józef Gromada wnioskował o poszerzenie drogi gminnej od Moczydeł do Niegówki (wykonanie pobocza po lewej stronie i utwardzenie go), wykoszenie traw przy stawach w Niegówce oraz wycięcie gałęzi przy drodze gminnej Niegówka-Brzeziny. Prosił też o interwencję w spraie zakłócania spokoju nocą przez osoby, które samochodami terenowymi i quadami jeżdżą w Brzezinach po polnych drogach, uprawach i nieużytkach. Radny Gromada zgłosił, że w Postaszowicach potrzebne jest utwardzenie drogi. Jak argumentował, jest to konieczne dla godnej egzystencji osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Ponadto wnioskował o wyczyszczenie chodnika od Niegowy do Postaszowic oraz o zniwelowanie skarpy przy drodze polnej Przymiarki, co umożliwi rolnikom dojazd do pól maszynami rolniczymi.
Mariusz Dudek w swojej interpelacji prosił wójta o interwencję w sprawie Koła Łowieckiego „Jeleń”. – Rolnicy krytycznie oceniają opieszałość Koła łowieckiego, jak również szacowanie szkód w uprawach i plonach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną – czytamy w interpelacji radnego. Proponował on, by wypowiedzieć Kołu Łowieckiemu „Jeleń” umowę dzierżawy.
Interpelacja złożona przez Stanisława Morela odnosiła się do Powiatowego Zarządu Dróg. Radny prosi o udrożnienie przepusty i wykonanie rowu odwadniającego przy drodze powiatowej w Bliżycach. Prócz tego prosił o usunięcie wylanego betonu z nawierzchni drogi powiatowej w Bliżycach (na pograniczu powiatów myszkowskiego i zawierciańskiego). Radny Morel prosił również o naprawienie nawierzchni drogi powiatowej (przy posesji nr 130), której obniżenie nastąpiło po awarii wodociągowej.
Andrzej Maligłówka pytał o to, kiedy będzie realizowany zeszłoroczny fundusz sołecki. Zwrócił również uwagę na stan techniczny placu zabaw w Trzebniowie, prosząc o wymianę huśtawek na nowe.
Andrzej Resiak pytał kiedy zostanie zakupione lustro drogowe, które miało zostać zamontowane przy skrzyżowaniu drogi gminnej w Dąbrownie. Ponadto radny poprosił o przedstawienie jakie czynności zostały podjęte w sprawie pozwolenia wodno prawnego, które potrzebne jest do zabudowy przepustów drogowych przy drogach gminnych w Dąbrownie.
Interpelacje podczas majowej sesji złożył również Stanisław Mizgała. Prosił o wykoszenie i zebranie poboczy przy drodze powiatowej Bliżyce-Sokolniki-Zagórze. Postawienie znaku STOP na drodze Ślęzany-Sokolniki i oczyszczenie przepustu drogowego koło posesji sołtysa Zagórza. Ponadto radny zwrócił uwagę na niskie ciśnienie wody w Zagórzu. S. Mizgała prosił również, by dokończyć położenie płyt betonowych na drodze do pól i lasu w Zagórzu, wyczyścić plac zabaw oraz aby założyć barierki na przepuście drogowym w Sokolnikach na drodze powiatowej koło szkoły.
Radni otrzymają odpowiedzi na interpelacje na piśmie, na niektóre z nich jeszcze podczas sesji odpowiedział wójt Mariusz Rembak. Jak mówił, gmina rozpoczęła już konserwację placów zabaw. Pierwsze prace wykonywane były w Ludwinowie i Moczydle. Prace w pozostałych miejscach miały być sukcesywnie wykonywane. Na pytanie Ryszarda Halabowskiego, wójt odpowiadał, że od rolników nie będą odbierane opony od maszyn rolniczych. Jak wyjaśniał, rolnicy muszą sami zamówić firmę, która zajmuje się utylizacją opon. Takie odpady nie podlegają opłacie za odpady komunalne, bo pochodzą z prowadzonej przez rolników działalności gospodarczej. Firma, który wywozi odpady od mieszkańców nie przyjmuje opon od samochodów ciężarowych, an od maszyn rolniczych.

PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA NIE BYŁO ZAJĘĆ DODATKOWYCH
Rada Gminy przyjęła sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za ubiegły rok oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 rok. Pytano, czy podczas prowadzenia zdalnego nauczania, gmina „zaoszczędziła” na wynagrodzeniach dla nauczycieli. Wójt Rembak tłumaczył, że gmina wydatkowała mniej za zajęcia dodatkowe, które się nie odbywają w czasie zdalnego nauczania. Jak mówił podczas sesji 14 maja, trudno powiedzieć, czy te środki nie zostaną wypłacone, jeśli szkoły zostaną otwarte i ponownie będą się odbywały zajęcia dodatkowe. W odpowiedzi na kolejne pytania dotyczące szkół, Mariusz Rembak poinformował, że ze środków zarządzania kryzysowego zakupiono środki do dezynfekcji. Gmina dwukrotnie otrzymała środki dezynfekujące przeznaczone dla szkół i przedszkoli. Jak tłumaczył dalej, poszczególne placówki kupowały środki ze swoich budżetów, natomiast środki z zarządzania kryzysowego zakupione były przez gminę. Ponadto urząd otrzymał środki zewnętrzne na ten cel.

NIŻSZE OPŁATY DLA MIESZKAŃCÓW KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY
Radni jednogłośnie – 15 głosami „za” – przyjęli uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy. Osoby, które mają kompostownik będą mogły liczyć na niższą opłatę za odpady o 1,30 zł. Przyjęta przez radnych uchwała wejdzie w życie od 1 września. Wójt Rembak zapowiedział, że mieszkańcy gminy będą szczegółowo informowani o możliwości skorzystania z niższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


GMINA CHCE UJEDNOLICIĆ PRZEPISY WE WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCIACH
Dłuższa dyskusja wywiązała się podczas procedowania uchwały ws. przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa. Jak wyjaśniał wójt, w poprzedniej kadencji sporządzane było studium, obecnie – plan. Najpierw trzeba będzie wyłonić podmiot, który przygotuje miejscowy plan. Następnie prowadzone będą prace, mające na celu zmodyfikowania przepisów dotyczących zabudowy na terenie gminy. Proceder polegać ma między innymi na rozpoznaniu i konsultacjach społecznych. Jak tłumaczył Mariusz Rembak, przyjęta uchwała jest uchwałą intencyjną, na mocy której gmina rozpocznie przygotowania do wyłonienia podmiotu, który przygotuje plany.
Radni dopytywali, czy konsultacje z mieszkańcami będą przeprowadzane w poszczególnych miejscowościach. Zgłaszali, że takie rozwiązanie będzie najlepsze. W poprzedniej kadencji odbywały się ogólne spotkania, na których trudno było dojść do porozumienia. Wójt Rembak zapewniał, że każdy będzie mógł wyrazić swoje zdanie. W 15 miejscowościach obowiązują odrębne plany zagospodarowania przestrzennego, a mieszkańcy zgłaszają liczne uwagi. Prace mogą potrwać ok. 1 lub 1,5 roku. Jak wyjaśniał wójt, chciałby, by warunki, które pojawią się w planie były takie same dla wszystkich miejscowości. Dlatego zastanawiał się, czy będzie potrzeba, by rozdzielać spotkania z mieszkańcami na poszczególne miejscowości.
Głównie chodzi o poprawki dotyczące wysokości budynków, kąty dachów, linie zabudowy. Gmina chce doprecyzować te kwestie i dopasować je do potrzeb mieszkańców. Rada przyjęła uchwałę ws. przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednogłośnie.

URZĄD, RADNI I SOŁTYSI RAZEM DLA SZPITALA
Ważną uchwałą, która została podjęta podczas majowej sesji była też uchwała ws. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, a w szczególności respiratorów w związku z pandemią koronawirusa dla Szpitala Powiatowego w Myszkowie. Chodzi o przekazanie 66 tysięcy złotych. W kwietniu starosta Piotr Kołodziejczyk skierował do wójta pismo, informując o podejmowanych przez szpital działaniach, mających na celu walkę z koronawirusem. Poprosił przy tym o pomoc i dofinansowanie zakupu respiratorów dla szpitala. Z przygotowanej kwoty 66 tysięcy złotych, 10,5 tysiąca to środki pochodzące z darowizn od radnych Rady Gminy Niegowa. 30 tysięcy złotych zdjęto w budżecie z diet dla sołtysów. Z kolei 25,5 tysiąca złotych pochodzi z planu na administrację. Pieniądze te miały być wykorzystane w urzędzie, np. na zakupy. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę ws. udzielenia powiatowi pomocy finansowej na zakup respiratora do powiatowego szpitala. 

Edyta Superson

Zdjęcia (2)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu gazetamyszkowska.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe