BUDŻET ODWAŻNY I REALNY, CZY POTRZEBA PLANU „B”?

  • 14.01.2013, 08:51
  • MyszPress
(Myszków) Przed zakończeniem starego roku myszkowscy radni przyjęli budżet miasta na najbliższych dwanaście miesięcy. Na inwestycje przeznaczono w nim ponad 32 miliony złotych. - Każda z inwestycji zawartych w budżecie na 2013 rok jest ważna, bo za każdą z nich stoją potrzeby mieszkańców Myszkowa – mówi o przegłosowanym przez radnych dokumencie burmistrz Włodzimierz Żak. Projekt budżetu wzbudził z kolei wątpliwości radnych Lewicy. - Postulujemy o szybkie sporządzenie planu „B”, drugiego wariantu, ograniczającego przyjęte założenia – apelowali radni, którzy kiedy przyszło do podejmowania decyzji wstrzymali się od głosu.      

(Myszków) Przed zakończeniem starego roku myszkowscy radni przyjęli budżet miasta na najbliższych dwanaście miesięcy. Na inwestycje przeznaczono w nim ponad 32 miliony złotych. - Każda z inwestycji zawartych w budżecie na 2013 rok jest ważna, bo za każdą z nich stoją potrzeby mieszkańców Myszkowa – mówi o przegłosowanym przez radnych dokumencie burmistrz Włodzimierz Żak. Projekt budżetu wzbudził z kolei wątpliwości radnych Lewicy. - Postulujemy o szybkie sporządzenie planu „B”, drugiego wariantu, ograniczającego przyjęte założenia – apelowali radni, którzy kiedy przyszło do podejmowania decyzji wstrzymali się od głosu.

 

Zaplanowane w budżecie Myszkowa dochody mają w 2013 roku wynieść 89.195.384,00 zł, zaś wydatki skalkulowano na 104.962.828,00 zł. W tej ostatniej kwocie wydatki majątkowe określono na łączną kwotę 34.299.046,00 zł, w tym 32.012.919,00 zł. na inwestycje.

 

Różnica w dochodach i wydatkach wynosząca ponad 15 milionów złotych ma być pokryta m.in. przychodami z zaciąganych pożyczek (1.263.600,00 zł.) i kredytów (12.500.000,00 zł.).

 

„ZA KAŻDĄ INWESTYCJĄ STOJĄ POTRZEBY MIESZKAŃCÓW”

 

- Najważniejszą inwestycją jest ustanowienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gruchli, o co nieustannie zabiegam. Niemniej, każda z inwestycji zawartych w budżecie na 2013 rok jest ważna, bo za każdą z nich stoją potrzeby mieszkańców Myszkowa.

 

Ze względów strategicznych, ważna jest oczywiście przebudowa centrum miasta. W 2013 będziemy kontynuować to zadanie. Dobrym zwiastunem nowego roku jest nasza wysoka,10 pozycja na liście wstępnej, dofinansowania tzw. „schetynówek”. Na ul. 3 Maja możemy otrzymać ponad 1,4 mln zł. Ważną inwestycją jest rozpoczęta termomodernizacja ZSP Nr 1 (Mijaczów) oraz pozyskane na ten cel dofinansowanie  w wysokości 1,3 mln zł. W planach mamy termomodernizację ZSP Nr 5. Lada moment ogłosimy przetarg na wykonanie instalacji solarnych. W sumie, na ten rok, mamy zaplanowanych w budżecie inwestycji na łączną kwotę 31 mln zł. Jest to odważny i możliwy do zrealizowania budżet. To co przyniesie nam sytuacja w 2013 roku znajdzie odzwierciedlenie w stosownych korektach np. niższe kwoty w przetargach – ocenia budżet Myszkowa burmistrz Włodzimierz Żak.

 

DROGI, KANALIZACJA, SZKOŁY

 

Co znalazło się w przegłosowanym projekcie budżetu? Przede wszystkim środki na myszkowskie drogi, kolejne nitki kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz modernizację miejskich placówek oświatowych. I tak, tylko przebudowa drogi w ulicy 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego kosztować będzie ponad 3 miliony 350 tysięcy złotych. Na zagospodarowanie terenów wokół Miejskiego Domu Kultury i skweru przy ulicy 3 Maja w budżecie zarezerwowano prawie 1,5 mln zł. Inne inwestycje drogowe jakie znalazły się w planie dochodów i wydatków to także budowa drogi łączącej ulicę Wyzwolenia z ulicą Batalionów Chłopskich (276 tys. złotych) i budowa drogi przy przedszkolu nr 2 w Myszkowie (362 tys. złotych). Wiele inwestycji zostanie w 2013 rozpoczętych i kontynuowanych w latach następnych. Rozpocznie się m.in. budowa drogi w ulicy Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ulicy Podgórnej. W tegorocznym budżecie na tę inwestycję zaplanowano 470 tys. Kwoty liczone w milionach popłyną na nią w latach późniejszych: 1 mln 200 tys. w 2014, milion w 2015 i 5 milionów w 2016 roku.  Rozpocznie się także budowa drogi w ulicy Warta, wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowa drogi w ulicy Wierzbowej wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną. Całość zaplanowana do realizacji w latach 2013 – 2016 ma kosztować 2 mln 850 tys. zł. W 2013 roku pochłonie 170 tys., w 2014 100 tys. zł., w 2015 50 tys. i 2016 roku 2 mln 530 tys. zł. 180 tysięcy zaplanowano w tegorocznym budżecie na rozpoczęcie budowy drogi w ulicy Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego. Inwestycja realizowana będzie przez 6 kolejnych lat (100 tys. zł. przeznaczono na nią w 2014 r., 60 tys. w 2015, 2 mln 800 tys. w 2017 i 2 mln 100 tys. w 2018 roku). Rozpoczęcia budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną doczekają się w tym roku mieszkańcy ulicy Zamenhoffa. W budżecie na 2013 rok przeznaczono na nią co prawda „tylko” 180 tys. złotych, ale już  w 2015 wydatkowany będzie na nią 1 mln 100 tys. zł. a w 2016 roku 4 mln 300 tys. zł. Budowa ulicy Podgórnej wraz z budową kanalizacji deszczowej (I etap) w tym roku kosztować będzie 30 tys., 490 tys. w 2015 i 50 tys. w 2016 roku. Zaplanowane w tegorocznym budżecie zakończenie budowy drogi w ulicy Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej pochłonie 782 tys. 579 zł. (główna część inwestycji realizowana była w roku ubiegłym i kosztowała ponad 1 mln 200 tys. zł.

 

Na inwestycję określaną jako „uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Myszkowie – III  etap projektu - rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa” zarezerwowano w tegorocznym budżecie 400 tysięcy złotych. Za rok ma na nią pójść przeszło 3,7 mln zł. a w roku 2015 prawie 6,3 mln. W tym roku ruszy także budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków. Zadanie to kosztować będzie w tym roku 2,8 mln zł. oraz 3,5 mln w roku przyszłym. Ogromną kwotę ponad 5,3 mln zł. przeznaczono w tym roku na uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ulicy Gruchla, a przeznaczonego pod strefę ekonomiczną.

 

Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” na terenie Zespołu Szkół Publicznych nr 6 przy ulicy Wapiennej kosztować będzie tegoroczny budżet miasta 153.850 zł. To nie jedyne pieniądze jakie w tym roku trafią do placówki w Nowej Wsi. Na modernizację jej kotłowni zaplanowano w budżecie 70 tys. złotych. Na termomodernizację budynku ZSP nr 1 przy ulicy Leśnej wydatkowanych będzie z kolei 2 mln 659.850 złotych. Będzie to dokończenie inwestycji rozpoczętej w latach poprzednich. Przypomnijmy, że miasto w 2011 roku przeznaczyło na nią 54 tys. i 100 tys. w roku ubiegłym. Rozpocznie się termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 na ulicy Sikorskiego. W tym roku zaplanowano na nią 3 mln 434.730,00 zł. a w 2014 3 mln 380.916,00. Całość wyniesie 6.913.666 zł. By ją przygotować wydano już z miejskiej kasy 70.860 w 2011 i 27.160 zł. w 2012.

 

LEWICA O BUDŻECIE: - POTRZEBNY PLAN „B”

 

- Po raz kolejny przychodzi nam uchwalać najważniejszy dla gminy dokument, jakim jest budżet, ale po raz pierwszy dokonujemy tego w tak trudnym i niepewnym czasie – znajdujący się w wyraźnej opozycji do burmistrza radni Lewicy swój komentarz do projektu budżetu wyrazili w oświadczeniu. - Zadawaliśmy na poprzedzających dzisiejszą sesję komisjach bardzo wiele konkretnych pytań i otrzymywaliśmy prawie równo tyle konkretnych odpowiedzi (…) Ale, jak wiadomo, prawie czyni różnicę. Ze strony naszego Klubu (…) wątpliwości budziły szacunki dotyczące dochodów własnych (…) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wg przewidywań mają znacząco, bo o ponad 1 milion 150 tys. zł. wzrosnąć (…) Z kolei o prawie 1 milion 200 tys. zł. mają być wyższe udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych. Rozumiemy, że założenia te zostały opracowane na podstawie (…) szacunków Urzędu Skarbowego w Myszkowie oraz danych z Ministerstwa Finansów. Tylko, że dane te są jedynie wynikiem nieuzasadnionego optymizmu rządzących, z panem ministrem finansów na czele. Aktualna sytuacja makroekonomiczna kraju jest zła, a w roku przyszłym może być o wiele gorzej (…) Przed nami widmo recesji, a w najlepszym przypadku stagnacji gospodarczej. Te same obawy wyrażamy w odniesieniu do założonego w projekcie budżetu wzrostu poziomu subwencji ogólnej. Podsumowując tę stronę budżetu uważamy, że zakładany w projekcie wzrost dochodów własnych wraz z subwencją ogólną o ponad 5 milionów 600 tys. zł będzie niemożliwy do zrealizowania. O ile prognozowane dochody budżetu na 2013 r mają wzrosnąć o nieco ponad 7 milionów 200 tys. zł w porównaniu do budżetu uchwalonego na 2012 rok, o tyle wzrost wydatków ogółem w tym odniesieniu ma wynieść 10 milionów 560 tys. zł. w tym wydatków majątkowych 8 milionów 800 tys. zł. , czyli o ponad 34% więcej. To będzie wyjątkowe wyzwanie. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele zadań inwestycyjnych zostało zaplanowanych i przyjętych do realizacji, o ile jednak wyrażamy swoje obawy o realizację zaplanowanych dochodów, to w dziedzinie wydatków inwestycyjnych postulujemy o szybkie sporządzenie planu „B”, drugiego wariantu, ograniczającego przyjęte założenia – apelował w imieniu radnych Lewicy Sławomir Zalega.

 

Robert Bączyński

 

MyszPress

Zdjęcia (3)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu gazetamyszkowska.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe