JAKIEGO CENTRUM CHCĄ MIESZKAŃCY MYSZKOWA?

  • 24.10.2019, 08:20
  • Tomasz
JAKIEGO CENTRUM CHCĄ MIESZKAŃCY MYSZKOWA?
(Myszków) Konsultacje społeczne dotyczące Rewitalizacji Centrum Myszkowa przeprowadzone zostały w trzech etapach. Pierwszy z nich miał miejsce 6 lipca br. podczas Dni Myszkowa, kiedy każdy z mieszkańców mógł odwiedzić ogólnodostępny punkt konsultacyjny i wyrazić swoją opinię. Kolejnym etapem konsultacji było zorganizowane 16 lipca br. w Urzędzie Miasta, spotkanie z udziałem Rady Miasta oraz przedsiębiorców. W czwartek, 8 sierpnia w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie odbył się ostatni, trzeci etap konsultacji społecznych, tj. warsztaty, w których udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk, grup społecznych i wiekowych naszego miasta. Podsumowaniem konsultacji jest raport końcowy, przedstawiający najważniejsze wnioski z przeprowadzonego procesu społecznego, pokazujący jednocześnie główne wyzwania, z którymi będą musieli zmierzyć się przyszli projektanci. Dokument stanowić będzie załącznik do regulaminu konkursu urbanistyczno-architektonicznego na koncepcję architektoniczną Rewitalizacji Centrum Myszkowa. Konsultacje przeprowadzone zostały przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Częstochowa wraz z zespołem Fundacji „Napraw Sobie Miasto”.

(Myszków) Konsultacje społeczne dotyczące Rewitalizacji Centrum Myszkowa przeprowadzone zostały w trzech etapach. Pierwszy z nich miał miejsce 6 lipca br. podczas Dni Myszkowa, kiedy każdy z mieszkańców mógł odwiedzić ogólnodostępny punkt konsultacyjny i wyrazić swoją opinię. Kolejnym etapem konsultacji było zorganizowane 16 lipca br. w Urzędzie Miasta, spotkanie z udziałem Rady Miasta oraz przedsiębiorców. W czwartek, 8 sierpnia w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie odbył się ostatni, trzeci etap konsultacji społecznych, tj. warsztaty, w których udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk, grup społecznych i wiekowych naszego miasta. Podsumowaniem konsultacji jest raport końcowy, przedstawiający najważniejsze wnioski z przeprowadzonego procesu społecznego, pokazujący jednocześnie główne wyzwania, z którymi będą musieli zmierzyć się przyszli projektanci. Dokument stanowić będzie załącznik do regulaminu konkursu urbanistyczno-architektonicznego na koncepcję architektoniczną Rewitalizacji Centrum Myszkowa. Konsultacje przeprowadzone zostały przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Częstochowa wraz z zespołem Fundacji „Napraw Sobie Miasto”.


 

Kluczowe wnioski z raportu zawierają się w przedstawionych poniżej pięciu obszarach tematycznych.


 

TRANSPORT I KOMUNIKACJA


 

Kwestia transportu na obszarze objętym rewitalizacją była, jeśli nie najważniejszym tematem poruszanym na wszystkich etapach konsultacji, to przynajmniej zagadnieniem, który wzbudzał najwięcej emocji. Lokalni przedsiębiorcy podkreślali, że obecny stan jest idealny i nie wymaga jakichkolwiek zmian, poza oczywistą poprawą nawierzchni. W opozycji pojawił się jednak głos innych mieszkańców, przedstawicieli różnych grup społecznych, którzy chcieli by centrum miasta zostało faktycznie zrewitalizowane, a nie jedynie wyremontowane. Ta grupa uczestników konsultacji domagała się radykalnych zmian zarówno jakościowych (w odniesieniu do estetyki i zieleni), jak i ilościowych (ograniczenie liczby samochodów) oraz funkcjonalnych (wprowadzenie nowych funkcji przestrzeni publicznej, w tym przede wszystkim związanych z czasem wolnym). Zgodnie z raportem, projekt powinien zakładać priorytet dla ruchu pieszego i rowerowego, ograniczenie natężenia ruchu kołowego oraz upłynnienie przejazdu przy jednoczesnym ograniczeniu dopuszczalnej prędkości. Bardzo ważne jest również odpowiednie skomunikowanie Dworca PKP i powiązanie go z dworcem autobusowym (obecnie przystankiem) oraz zapleczem parkingowym w sposób zintegrowany i wygodny, zachęcający do korzystania z komunikacji publicznej. Jeśli zaś chodzi o parkingi, szacuje się, że dla obszaru obejmującego ul. Plac Dworcowy, fragment ul. Słowackiego, Kościuszki, PCK należy zapewnić nie więcej niż 120 miejsc postojowych. Tym samym, zakładając 25m2 zajmowanych przez miejsce parkingowe i drogę dojazdową można założyć, że dzięki ograniczeniu liczby parkingów, możliwe będzie wygospodarowanie dodatkowej powierzchni ok. 2500 m2 pod inwestycje. Wśród najważniejszych pomysłów wskazywanych przez uczestników konsultacji społecznych warto wymienić: budowę centrum przesiadkowego z parkingiem, który pozwoli uwolnić ulicę od nadmiaru samochodów, parking podziemny, zlokalizowanie parkingów poza centrum, stworzenie przestrzeni rekreacyjnej w miejscu dawnych parkingów, połączenie dzielnic obecnie rozdzielonych przez tory kolejowe, oświetlenie dróg i chodników, ekologiczne rozwiązania komunikacyjne czy chociażby powiązanie dworców i przystanków z innymi funkcjami oraz środkami transportu.


 

ESTETYKA


 

Kluczową kwestią, na jaką mieszkańcy zwracali uwagę była również estetyka – stanowi ona o wizerunku miasta, jego atrakcyjności turystycznej oraz prestiżu, zaś w chwili obecnej jest jedynie powodem do licznych narzekań i wstydu. Wśród najważniejszych postulatów znajdują się regulacje związane z reklamą zewnętrzną, uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz wprowadzenie nowych elementów zieleni i małej architektury, z jednoczesnym dążeniem do stworzenia spójnej całości. Wśród pomysłów uczestników konsultacji pojawiły się m.in.: murale przedstawiające Myszków, poprawa stanu dróg, nawierzchnie wykonane z dużych, gładkich płyt, ograniczenie ilości reklam, charakterystyczne latarnie, dużo drewnianych ławek i iluminacja, fontanna bądź inne elementy wodne, kaskada, małe pawilony gastronomiczne, widoczny w centrum herb Myszkowa.


 

ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA


 

Mieszkańcy cenią sobie bliskość natury i zasadniczo postrzegają Myszków jako zielone miasto, jednak obraz ten w żaden sposób nie pokrywa się z obecnym wyglądem centrum, któremu bliżej do betonowej pustyni. Mieszkańcy, w swoich pomysłach, domagali się nowych nasadzeń (w szczególności drzew), wprowadzenie nowych obszarów zieleni (skwerów), zaś w ich okolicy stworzenie miejsc spotkań, odpoczynku i rekreacji.


 

FUNKCJE OBIEKTÓW


 

W trakcie spotkań konsultacyjnych pojawiły się również pomysły wprowadzenia w centrum miasta zarówno nowych funkcji jak i obiektów. Mieszkańcy wskazywali brak szerokiej oferty gastronomicznej, brak miejsc spotkań oraz brak lokali czynnych w godzinach wieczornych. Pożądane przed mieszkańców były również obiekty o funkcji kulturalnej i rozrywkowej. Szczególne braki występują również w obszarze tzw. usług podstawowych, pozwalających na wygodne korzystanie na co dzień z przestrzeni publicznej. Mieszkańcy wielokrotnie zaznaczali, że w chwili obecnej po godzinie 18.00 centrum Myszkowa pustoszeje i właściwie nie oferuje już żadnej możliwości spędzania czasu wolnego, co wyraźnie widać w sezonie jesienno-zimowym. Mieszkańcy, jak sami podkreślali, są niezwykle dumni z architektury dworca i wielokrotnie wskazywali, że nowa zabudowa powinna kontynuować tradycje budowlane miasta, a jednocześnie być spójna i uporządkowana. Najczęściej wskazywanym obiektem, który powinien pojawić się na zrewitalizowanej mapie centrum, zdaniem uczestników procesu rewitalizacji, powinno być centrum przesiadkowe.


 

REWITALIZACJA SPOŁECZNA


 

Najważniejszym wyzwaniem, z jakim powinniśmy się zmierzyć w procesie rewitalizacji społeczne jest niewątpliwie powstrzymanie depopulacji miasta. Wiele osób opuszcza Myszków wkrótce po osiągnięciu pełnoletniości, przede wszystkim na studia czy do pracy, nie planując już powrotu. Głównym problemem wskazywanym przez ludzi młodych jest brak perspektyw rozwoju i brak możliwości spędzenia czasu wolnego. Kluczowe jest zatem nie tylko wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, ale również stworzenie optymalnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Wyzwaniem jest również wspieranie lokalnego patriotyzmu, edukacja o historii miasta oraz budowanie dumy, co pozwoli silniej utożsamiać się z miastem. Jednocześnie, zakładając dalszy, postępujący proces starzenia się mieszkańców oraz zmiany w strukturze społecznej, ważne jest stworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej osobom starszym, oraz zróżnicowanie oferty, by z centrum mogli korzystać również seniorzy. Centrum miasta powinno być również przyjazne kobietom z dziećmi (obniżenie krawężników, poszerzenie chodników, przewijaki w obiektach publicznych, miejsca do karmienia piersią), oraz młodzieży (m.in. poprzez stworzenie miejsc, w których mogą twórczo spędzać czas po szkole). Najpopularniejsze pomysły uczestników warsztatów to m.in.: zagospodarowanie obiektów poprzemysłowych, centrum inicjatyw obywatelskich, ogrody społeczne, tworzenie miejsc pracy atrakcyjnych dla młodych ludzi, działania skierowane do seniorów, działania edukacyjne związane z historią miasta i ekologią oraz organizacja wydarzeń i imprez promujących miasto.


 

WNIOSKI?


 

Przede wszystkim, poprzez tak liczny i aktywny udział we wszystkich etapach konsultacji społecznych, mieszkańcy Myszkowa pokazali, że chcą mieć realny wpływ na kształtowanie przestrzeni, w której żyją. Pomysły i wizje odnoszące się do zmiany centrum, chociaż często bardzo różne, a w pewnych kwestiach nawet sprzeczne, wskazują, że najważniejszym zadaniem, przed jakim staną przyszli projektanci, będzie wypracowanie swego rodzaju kompromisu, który nawet jeśli nie zadowoli wszystkich, stanie się satysfakcjonujący dla jak najszerszego grona mieszkańców. Pamiętajmy również, że rewitalizacja to nie tylko remonty, ale to przede wszystkim praca z ludźmi. To proces długotrwały, którego powodzenie w ogromnej mierze zależy od nas samych, mieszkańców całego miasta, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i urzędników.


 

Adam Bugaj


 

Tomasz

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu gazetamyszkowska.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe