Ubezpieczenie od utraty dochodu – na czym polega?

 • 08.09.2021, 14:00
 • Grupa Tipmedia
Ubezpieczenie od utraty dochodu – na czym polega?
Polisa na życie ma być zabezpieczeniem zarówno dla samego ubezpieczonego, jak i dla członków jego rodziny. Dlatego też jej zakres można modyfikować, tak aby dopasować jej warunki do własnych wymagań i potrzeb. Można ją rozszerzyć między innymi o ubezpieczenie od utraty dochodu. Wyjaśniamy, kiedy i dlaczego warto zdecydować się na takie zabezpieczenie!

 

 

Ubezpieczenie od utraty dochodu – co to takiego?

Taka polisa ma stanowić zabezpieczenie na wypadek utraty pracy i źródła stałego dochodu. Takie zabezpieczenie można zapewnić sobie:

 • wybierając ubezpieczenie na życie – ubezpieczyciele są elastyczni jeżeli o zakres ochrony, której będzie podlegał ubezpieczony – w zawieranej umowie można znaleźć zapis o gwarancji wypłacenia odszkodowania w przypadku utarty dochodu

 • decydując się na samodzielny produkt ubezpieczeniowy – może to być osobna polisa, która będzie poduszką bezpieczeństwa wyłącznie w przypadku utraty pracy.

Utrata źródła utrzymania to trudna sytuacja, powód stresu i problemów finansowych. Ci, którzy chcieliby otrzymać wsparcie, będąc w takim położeniu, mogą wybrać odpowiednio dopasowane ubezpieczenie na życie. Oferty poszczególnych ubezpieczycieli można znaleźć między innymi na https://www.rankingubezpieczennazycie.pl.

Kiedy można otrzymać odszkodowanie z tytułu utraty dochodu?

W umowie zawartej z ubezpieczycielem na pewno będzie mowa o karencji. Jest to okres, w którym nie wypłaci on ubezpieczonemu odszkodowania, mimo że ten straci pracę. To, ile trwa karencja, jest zawsze ujęte w OWU. W ten sposób towarzystwa ubezpieczeniowe zabezpieczają się przed wykupywaniem polis przez osoby, które w najbliższym czasie spodziewają się zwolnienia i utraty dochodu.

Natomiast odszkodowanie zostanie zawsze wypłacone, gdy:

 • pracodawca złoży ubezpieczonemu wypowiedzenie, a w efekcie dojdzie do rozwiązania stosunku pracy

 • właściciel firmy, w której jest zatrudniony ubezpieczony, zdecyduje o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej i wyrejestruje ją z ewidencji

 • sam ubezpieczony przestanie prowadzić działalność gospodarczą i dopełni wszelkich formalności dotyczących jej wyrejestrowania

 • właściciel przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony ubezpieczony, ogłosi jego upadłość.

Jednak ubezpieczyciel będzie miał prawo odmówić wypłaty świadczenia, gdy ubezpieczony:

 • sam zrezygnuje z pracy i złoży wypowiedzenie

 • stosunek pracy zostanie rozwiązany na skutek porozumienia stron

 • pracował w ramach umowy zlecenie lub o dzieło i stracił źródło dochodu

 • wykonywał obowiązki zawodowe w przedsiębiorstwie, którego udziałowcem jest bliska mu osoba

 • straci źródło dochodu w związku z wybuchem wojny czy na skutek zamieszek.

Aby otrzymać odszkodowanie, należy przesłać do ubezpieczyciela wniosek o jego wypłatę, a ponadto załączyć szereg dokumentów. W zależności od wymagań danego towarzystwa ubezpieczeniowego mogą to być zaświadczenie potwierdzające status bezrobotnego, potwierdzenie rozwiązania umowy o pracę czy pismo, z którego wynika wykreślenie przedsiębiorstwa z CEiDG. Wniosek należy przesłać ubezpieczycielowi wraz z kopią dowodu osobistego.

Więcej o ubezpieczeniu od utarty dochodu przeczytasz na https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/b/ubezpieczenie-od-utraty-dochodu-na-czym-polega/137.html.

Ubezpieczenie od utraty dochodu – dlaczego warto?

W zależności od tego, na jaki wariant polisy się zdecydujesz, to w przypadku utraty pracy dostaniesz odszkodowanie w wysokości kilku lub nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. To, jak zostanie wypłacona ta kwota, także zależy od warunków umowy – może to być jednorazowe świadczenie lub comiesięczne świadczenie.

Ubezpieczenie od utraty dochodu to gwarancja zachowania płynności finansowej dla tych, którzy:

 • spłacają raty kredytu i nie chcą zalegać ze zobowiązaniami wobec banku nawet wtedy, gdy zdarzy im się stracić pracę

 • ich dochody to główne źródło utrzymania całego gospodarstwa domowego

 • chcą mieć pewność, że tracąc pracę, nadal będą mogli opłacać rachunki za media i inne zobowiązania.

Koszty takiego ubezpieczenia są niewielkie w porównaniu do tego, jakie może stanowić ono wsparcie. Odszkodowanie od ubezpieczyciela przyznane z tytułu utraty dochodu pozwala uniknąć problemów, stresu i wielu kłopotliwych sytuacji.


 

Grupa Tipmedia
Materiał zewnętrzny
Podziel się: