VISTALEX SKŁADOWISKO ODPADÓW?
Ekosystem_2000_w_tej_hali_zamierza_składować_odpady_main

(Myszków) Na terenie Vistalex-u (w upadłości)  wkrótce ma ruszyć składowisko odpadów niebezpiecznych. Tuż przy ul. Partyzantów, w pierwszej hali z wielkim logo upadłej firmy. Syndyk Vistalexu SA Kancelaria Syndyków Piątkowski, Szczerbiński Sp. jawna z Wrocławia wydzierżawił halę powstałej w końcu X 2014 firmie Ekosystem 2000 z Chorzowa. 10.XII.2014 spółka wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Myszkowie o zgodę na zbieranie odpadów na terenie hali. I zgodę 14 stycznia dostała. Wygląda na to, że 14 stycznia był bardzo pracowitym dniem w starostwie: tego dnia urzędnicy otrzymali od syndyka Vistalexu pismo, że ten „nie wnosi uwag do decyzji”, wydali decyzję, a prezes Ekosystem Ryszard Dudziński osobiście zdążył decyzję w starostwie odebrać. Jak zapowiada prezes Dudziński jego firma zamierza zbierać i przechowywać w Myszkowie odpady niebezpieczne, które wykorzysta później do napędu turbiny elektrycznej produkującej energię.

 

 

 Ekosystem_2000_w_tej_hali_zamierza_składować_odpady_window


-_obiecuję__że_będę_współpracował_z_każdym_rządem__który_będzie_w_polsce_budował_miejsca_pracy__niezależnie_z_której_opcji_politycznej_ten_rząd_będzie_-_deklarował_andrzej_duda_window

Wszyscy_gorąco_przyjęli_wygraną_zuk-u_w_kategorii_pomocna_dłoń

20150215_115410_window

Mariusz_cierpisz_w_hali_vistalexu_gdzie_już_ruszyły_z_produkcja_nowe_przedsiebiorstwa_window


Pierwszaki_obiecały_pilnie_się_uczyć__szanować_wszystkich_swych_kolegoów_i_koleżanki_oraz_rozsławiać_dobre_imię_szkoły_window