Sprzedam owce

Sprzedam owce, barany kameruńskie.

Sprzedam owce, barany kameruńskie.