Siano

siano, przenżyto

Sprzedam siano, potraw, pszenżyto.