MyszkówPoczta Redakcyjna

news_panel„Czarna dziura długów” w Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Ostatnio władze Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej poinformowały lokatorów o stanie zadłużenia spółdzielni z tytułu zaległych czynszów i niespłacanych kredytów.

 

Podane kwoty są bulwersujące – w wielu blokach zaległości w opłatach wynoszą średnio nawet 5-10 (!!!) miesięcznych czynszów w przeliczeniu na lokatora. Taka sytuacja jasno dowodzi nieudolności Zarządu MSM w egzekwowaniu prawa. Dlaczego toleruje się ten stan rzeczy? Dlaczego egzekucje komornicze i eksmisje są w Myszkowie taką rzadkością jak śnieg na Saharze?

 

Przecież niepłacący lokatorzy są w ogromnej większości ludźmi dobrze sytuowanymi, bo mają samochody, kablówkę lub TV satelitarną, dostęp do internetu. Każdy, kto mieszka w bloku MSM, widzi jak hojnie inwestują w swoje mieszkania, ciągle wymieniając sprzęt AGD i RTV, meble, okna, glazurę i boazerię. Bezrobotni i ludzie o niskich dochodach dostają dopłaty do czynszu z opieki społecznej, więc argument o „braku środków” jest dla naiwnych. Liczni lokatorzy nie płacą, bo po prostu czują się bezkarni, tak samo jak np. niepłacący abonamentu radiowo-telewizyjnego, parkujący na dziko samochody czy wywożący śmieci do lasu. Władze MSM (podobnie jak samorządowe i państwowe) tolerują bezczelne uchylanie się od tych powinności ze strachu, że narażą się na gniew wyborców, co grozi utratą wysokopłatnych stanowisk. W rezultacie uczciwi lokatorzy płacą horrendalne, stale rosnące czynsze, żeby pokryć koszty utrzymania całej spółdzielni.

 

Gdyby opłaty za mieszkanie były sprawnie egzekwowane, czynsze na pewno byłyby znacznie niższe!

 

Ciekawe, co Zarząd MSM ma do powiedzenia w tej sprawie. Od lat słyszymy, że trwają intensywne działania, by rozwiązać problem, tylko efektów jakoś nie widać. A problem można rozwiązać błyskawicznie - wystarczy, że komornik wejdzie na pensję dłużnika albo zajmie na licytację ukochany samochód czy niemniej ukochany telewizor „biednego” lokatora... Może jednak się mylę i władze MSM pracują dniami i nocami nad oddłużeniem spółdzielni? Jeśli tak jest, w co wątpię, proszę uprzejmie o podanie do publicznej wiadomości, ile organizują rocznie np. zajęć komorniczych i eksmisji w porównaniu do liczby dłużników.

 

Zdaję sobie sprawę, że głoszę bardzo niepopularne tezy, ale czas skończyć z populizmem i zacząć szanować prawo, które powinno być jednakowe dla wszystkich.

Tristan


Opublikowano: 2010-09-02 13:22:34 UTC


Działki_marii_kuziorowicz_to_jedne_z_wielu__czy_pozostali_właściciele_też_zdecydują_się_na_walkę_z_gminą_window


-_rodzina_przedstawiana_jest_dziś_w_polsce_jako_potencjalne_źródło_zagrożenia_-_mówił_w_myszkowie_grzegorz_braun_window

Marsz_ku_czci_Żołnierzy_wyklętych_zorganizowano_w_myszkowie_po_raz_pierwszy


20150215_115410_window

Mariusz_cierpisz_w_hali_vistalexu_gdzie_już_ruszyły_z_produkcja_nowe_przedsiebiorstwa_window


Pierwszaki_obiecały_pilnie_się_uczyć__szanować_wszystkich_swych_kolegoów_i_koleżanki_oraz_rozsławiać_dobre_imię_szkoły_window